فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

شرکت در نظر سنجی خدمات فیزیوتراپی کارنیک 

همراهان عزیز  شرکت در نظرسنجی خدمات می تواند ما را در یاری رساندن بهتر به مراجعان یاری دهد

تقاضا دارد در خصوص این مهم از طریق لینک زیر اقدام فرمایید. 

تکمیل اطلاعات پذیرش فیزیوتراپی کارنیک  

 به منظور تکمیل اطلاعات پذیرش عضویت در باشگاه مشتریان فیزیوتراپی کارنیک لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیزیوتراپی کارنیک