فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

خدمات مرکز فیزیوتراپی کارنیک

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی کارنیک با بروزترین تجهیزات شامل لیزر پرتوان، شاک ویو، تکار تراپی، مگنت تراپی، دستگاه ترکشن، الکتروتراپی و تمرین درمانی، خدمات توانبخشی را ارائه می‌دهد. در این مرکز با توجه به نیاز و تقاضای بیماران خدمات مخلتفی از قبیل آکوپانکچر، بیماری‌های عصبی، سلامت زنان، ویزیت در منزل، فیزیوتراپی پس از جراحی و ارزیابی شرایط محل کار در این مرکز ارائه می‌شود.  رویکرد ما برای درمان شامل تکنیک‌های تخصصی دستی، تمرین درمانی و الکتروتراپی ، به بازیابی حرکت و عملکرد طبیعی بعد از آسیب کمک می‌کند و خطر مشکلات محتمل را کاهش می‌دهد.