فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

همکاری با ما 

در صورت تمایل به همکاری با این فیزیوتراپی کارنیک برای ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل،

 از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.