ارزیابی شرایط محل کار

نویسنده مطلب: نجمه نظری

 

این مورد شامل مشاوره و کمک به پیشگیری، درمان و مدیریت مشکلات مربوط به محیط کار است و می‌تواند ارزیابی محل کار را در صورت درخواست ارائه دهد.
 ما می‌توانیم به صورت جداگانه در هنگام تاسیس شرکت یا دفتر جدید به شما مشاوره ارائه دهیم و در مدیریت کردن پوزیشن‌ها و وضعیت‌های طولانی مدت که می‌تواند منجر به صدمات ناشی از فشارهای مکرر شود، به شما کمک کنیم.

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری