سندروم پیریفورمیس

مقالات فیزیوتراپی کارنیک

نویسنده مطلب: نجمه نظری

 

در دسته ای از بیماران ما، که دردهای ناحیه لگن و پا را تجربه می کنند، مشکلی از نظر سیاتیک و یا دردهای ستون فقرات وجود ندارد.

بعد از بررسی هایی که در کلینیک کارنیک انجام می شود، ممکن هست علت این دردها، درگیری عضله پیریفورمیس که در ناحیه لگن قرار گرفته است، باشد.

علائمی که این سندروم ایجاد می کند بسیار مشابه با علائم درگیری عصب سیاتیک هست. و در نتیجه معاینه دقیق و افتراق این دو عارضه از یکدیگر بسیار مهم می باشد.

بیمارانی که در گذشته تحت جراحی های ستون فقرات قرار گرفته اند، بیمارانی که دچار ضربه در ناحیه لگن خود شده اند، بیمارانی که تصادف کرده اند، و یا جراحی های ناحیه لگن را داشته اند ممکن هست به واسطه این موارد، دچار درگیری این عضله شوند.

درمان های اولیه:

    • دارودرمانی
    • فیزیوتراپی
    • ورزش و تمرین درمانی زیر نظر متخصص

 

در صورتی که بیمار به این درمان ها پاسخ ندهد با تزریق داخل عضله، التهاب عضله کاهش می یابد.

هدف از فیزیوتراپی در سندروم فیزیوتراپی، کاهش درد و التهاب بیمار و آزاد سازی عضله می باشد.