فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

خدمات فیزیوتراپی در منزل کارنیک

 این مجموعه در راستای رفاه حال بیماران و به منظور تسریع فرایند درمان آنها امکان ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل را فراهم آورده است. 

 

فیزیوتراپیست هستید؟

با پیوستن به تیم کارنیک به فرایند درمان متقاضیان خدمات فیزیوتراپی در منزل کمک شایانی خواهید کرد.

فیزیوتراپیست می خواید؟

با تکمیل فرم درخواست فیزیوتراپی در منزل در اولین زمان خدمات فیزیوتراپی را داخل منزلتون دریافت خواهید کرد.