فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

ویدیوهای تمرین درمانی فیزیوتراپی کارنیک

ما مراقب شما هستیم!

تمرین درمانی رکن مهم و تاثیرگذاری در ادامه روند فیزیوتراپی به شمار میاد و دنبال کردن اصولی و حرفه ای اون برای سلامت و بهبودی کامل شما تاثیر گذار است. 

از ابتدای درمان شما در مرکز فیزیوتراپی کارنیک، سلامت، رضایت و بهبودی کامل شما هدف ما بوده و در ادامه روند درمان امکان استفاده از ویدیوهای آموزشی تمرین درمانی با توضیحات فیزیوتراپیست نجمه نظری در اختیار شماست.

کمردرد

رباط صلیبی

درد گردن

درد گردن - فیزیوتراپی کارنیک
درد گردن

درد مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا
پمفلت درد مچ پا​

درد شانه

شانه
پمفلت آموزشی درد شانه
شانه درد
درد شانه